EĞİTİM

EĞİTİM (DÜNYA)

Endüstri mühendisliği programları ABET* ve MÜDEK* tarafından onaylanmıştır.

MÜDEK Nedir?

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

ABET Nedir?

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), uygulamalı ve doğal bilimler, bilişim, mühendislik ve mühendislik teknolojileri programlarının akreditasyonunu sağlayan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Belirtilen bölümlerin akreditasyonu yükseköğrenim akreditasyonu konseyi tarafından sağlanmaktadır.

MÜDEK ve ABET Arasındaki Fark Nedir?

MÜDEK ve ABET farklı iki kuruluştur. Her ikisi de bir üniversite programının, bu programın mezunlarını hazırladığı mesleğin kalite standartlarını karşıladığına dair güvence sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Birbirinden farkları MÜDEK sisteminin Türkiye’de geliştirilmiş olmasıdır.

Endüstri mühendisleri, endüstri mühendisliği alanında lisans derecesine ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte, birçok endüstri mühendisinin makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, imalat mühendisliği, endüstri mühendisliği teknolojisi veya genel mühendislik alanlarında etkindir. Endüstri mühendisliği ile ilgilenen öğrenciler matematik, cebir, trigonometri ve matematik gibi lise dersleri almalıdır; Bilgisayar Bilimi ve kimya ve fizik gibi bilimler.

Lisans derecesi programları sınıfta dersler ve laboratuvarlarda pratik içerir. Dersler arasında istatistik, üretim sistemleri planlama ve üretim sistemleri tasarımı yer almaktadır. Birçok üniversite, öğrencilerin eğitimlerini tamamlarken pratik deneyim kazandıkları işbirlikçi eğitim programları sunar.

Bazı üniversiteler endüstri mühendisliğinde 5 yıllık lisans programları sunar ve bu sayede lisans ve yüksek lisans derecelerini tamamladıktan sonra makine mühendisliğinde benzer programlar sunar. Yüksek lisans derecesi, bir mühendisin üniversitede profesör olarak çalışmasına veya araştırma ve geliştirme ile uğraşmasına izin verir. Bazı 5 yıllık ve hatta 6 yıllık eğitim planları, sınıf çalışmasını pratik çalışma ile birleştirerek öğrencilerin deneyim kazanmalarını ve eğitimlerinin bir bölümünü finanse etmelerini sağlar.

Endüstri Mühendisleri Nasıl İlerler?

Yeni başlayan endüstri mühendisleri genellikle deneyimli mühendislerin gözetimi altında çalışırlar. Büyük firmalarda, yeni mühendisler ayrıca sınıflarda veya seminerlerde resmi eğitim alabilir. Yeni başlayan mühendisler bilgi ve tecrübe kazandıkça, tasarımlar geliştirmek, problem çözmek ve kararlar almak için daha fazla bağımsızlığa sahip daha zor projelere geçerler.

Sonunda, endüstri mühendisleri, kalite mühendisleri veya tesis planlamacıları gibi teknik uzmanlar haline gelebilir. Bu görevde, bir mühendis ve teknisyen ekibini denetlerler. Yüksek lisans derecesi kazanmak, bu tür uzmanlığı ve böylece ilerlemeyi kolaylaştırır.

Pek çok endüstri mühendisi yönetim pozisyonuna geçer, çünkü yaptıkları iş yöneticilerin işi ile yakından ilgilidir.

EĞİTİM (TÜRKİYE)

Endüstri Mühendisliği eğitiminde genel olarak aşağıdaki dersleri almaktadır.

➩ Kalkülüs
➩ Lineer cebir
➩ Diferansiyel denklemler
➩ Genel fizik
➩ Genel kimya
➩ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – Uygarlık Tarihi
➩ Türkçe
➩ Akademik İngilizce
➩ Bilgisayar programlama
➩ Teknik çizim ve tasarım
➩ Nicel Analiz ve Modelleme
➩ Olasılık istatistik
➩ Ekonomi
➩ Üretim yöntemleri
➩ Mühendislik maliyet analizi
➩ Yöneylem araştırması
➩ Mühendislik ekonomisi
➩ Veri tabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
➩ Üretim Planlama ve Kontrol
➩ Yaz stajları
➩ Bilgi Yönetimi
➩ Ergonomi
➩ Rassal modeller
➩ Kalite kontrol
➩ Simülasyon
➩ Tesis Planlama
➩ ERP
➩ CRM
➩ Java
➩ Tedarik zinciri