TEMÖB

TEMÖB ORGANİZASYONU VE AMAÇLARI

1996 yılından bu yana gerçekleştirilen TEMÖB (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması) Türkiye’deki tüm endüstri mühendisliği öğrencilerini ortak bir platformda bir araya getirerek;

  • Endüstri Mühendisliği alanında bilgi alışverişinde bulunmalarını,
  • Endüstriyel sorunlara grup bakış açısıyla çözümler öne sürmelerini,
  • Seminer, teknik gezi, workshop gibi çeşitli aktivitelerle kapsamlı bir şekilde bilgi edinmeleri,
  • Üniversite – sanayi işbirliğini sağlamasını,
  • Katılımcıların üniversite eğitimi sırasında iş hayatıyla ilgili pratik bilgi edinmelerini,
  • Geleceğin endüstri mühendisleri olarak Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerden haberdar olunmasını,
  • Aralarındaki arkadaşlık bağını kuvvetlendirmeyi,
    amaç edinmiş öğrenciler tarafından düzenlenen buluşmalar zinciridir. Bu buluşmalar sırasında akademik dünyanın ve iş dünyasının dallarında en başarılı isimleri, katılımcı öğrencilerle söz konusu TEMÖB için belirlenmiş olan konuyla ilgili değerli bilgilerini paylaşmaktadırlar.

Her yıl Şubat ve Eylül aylarında olmak üzere senede iki buluşma gerçekleştirilmektedir. TEMÖB’ün bir sonraki dönem çalışmaları bir sene öncesinden üstlenilmekte ve çalışmaları üstlenen üniversite 5 gün sürecek olan organizasyonun çalışmalarına başlamaktadır. Bu nedenle 2002 Eylül Organizasyonu seçimleri 2001 Eylül TEMÖB (Marmara Üniversitesi) organizasyonunda neticelendirilmiş ve ve 14. TEMÖB’ü düzenlemek üzere Galatasaray Üniversitesi seçilmiştir.

TEMÖB bir öğrenci organizasyonu olmakla beraber son derece profesyonel ve ciddi bir organizasyon olup akademik ve profesyonel çevrelerce ilgiyle izlenmektedir. Sponsorlukları Türkiye’nin önde gelen kuruluşları tarafından yapılan TEMÖB sayesinde firmalar ev sahibi üniversiteleri daha yakından tanıma imkanı bulmaktadırlar. Sanayi-üniversite işbirliğinin güçlenmesinde de TEMÖB çok büyük bir rol oynamaktadır. Ayrıca TEMÖB platformunda bir araya gelen her yaştan endüstri mühendisi adayları, yani ileride iş arkadaşları olarak karşılaşabilecek kişiler, birbirlerini ve okullarını yakından tanıma imkanı bulmaktadırlar. Organizasyonun öğrenciler tarafından hazırlanması da, iş ortamına adım atmalarını, kişisel becerilerinin gelişimini ve kendilerine olan özgüvenlerini arttırmasını kolaylaştırmaktadır.

TEMÖB TARİHÇESİ

Amacı Türkiye’deki endüstri mühendisliği öğrencilerini bir araya getirmek, ortak, akademik, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek olan TEMÖB, üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş ve organize edilen ilk mesleki öğrenci buluşmasıdır.

İlk olarak 1996 yılı ağustos ayında ODTÜ Verimlilik topluluğu tarafından düzenlenen TEMÖB; her yıl eylül ve şubat aylarında ikişer defa olmak üzere toplam 13 defa düzenlendi. Önümüzdeki Eylül ayında Galatasaray Üniversitesi’nde 14.sü ve 2003 Şubat ayında ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 15.si düzenlenecek olan TEMÖB’ün daha önceki yıllardaki ev sahipleri ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

§ 1. TEMÖB
” Teknoloji Politikaları ve Teknoloji Yönetimi ” (Ağustos 1996/ Denizli)
§ 2. TEMÖB:
Ara buluşma (Ekim 1996/ İTÜ)
§ 3. TEMÖB:
” Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Değişim Psikolojisi ” (Mart 1997 / ODTÜ)
§ 4. TEMÖB:
” Türkiye’de Girişimcilik ” (Ağustos 1997 / Uludağ Ünv.)
§ 5. TEMÖB:
” Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Yazılımları ” (Şubat 1998 / Bilkent Ünv.)
§ 6. TEMÖB:
Seminerler (Eylül 1998 / Yıldız Teknik Ünv.)
§ 7. TEMÖB:
” Globalleşme ve Türkiye’de Yatırım Planları ” (Şubat 1999 / Dokuz Eylül Ünv.)
§ 8. TEMÖB:
” Endüstri Mühendisliğinin Farklı Sektörlerdeki Uygulamaları ” (Eylül 1999 / Osmangazi Ünv.)
§ 9. TEMÖB:
Seminerler (Şubat 2000 / Doğu Akdeniz Ünv.)
§ 10. TEMÖB:
” Bilgi Ekonomisi ” (Eylül 2000 / ODTÜ)
§ 11. TEMÖB:
” Yeni Sistem Anlayışı ve Verimlilik ” (Şubat 2001 / Çankaya Ünv.)
§ 12. TEMÖB
” Mühendislik Yönetimi” (Eylül 2001 / Marmara Ünv.)
§ 13. TEMÖB
” Türkiye Sanayii’nde Değişim Ve Değişim Yönetimi” (Şubat 2002 / Uludağ Ünv.)

Önceki yıllarda TEMÖB organizasyonlarına katılmış üniversiteler şunlardır:

· Atılım Üniversitesi
· Balıkesir Üniversitesi
· Başkent Üniversitesi
· Bilkent Üniversitesi
· Boğaziçi Üniversitesi
· Çankaya Üniversitesi
· Çukurova Üniversitesi
· Doğu Akdeniz Üniversitesi
· Doğuş Üniversitesi
· Dokuz Eylül Üniversitesi
· Dumlupınar Üniversitesi
· Erciyes Üniversitesi
· Fatih Üniversitesi
· Galatasaray Üniversitesi
· Gazi Üniversitesi
· Girne Amerikan Üniversitesi
· İstanbul Üniversitesi
· İstanbul Kültür Üniversitesi
· İstanbul Teknik Üniversitesi
· Kırıkkale Üniversitesi
· Kocaeli Üniversitesi
· Koç Üniversitesi
· Marmara Üniversitesi
· Orta Doğu Teknik Üniversitesi
· Osmangazi Üniversitesi
· Sakarya Üniversitesi
· Selçuk Üniversitesi
· Uludağ Üniversitesi
· Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
· Yıldız Teknik Üniversitesi

TEMÖB – Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması

Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşmaları,1996 yılından beri Türkiye’deki Endüstri Mühendisliği öğrencilerini bir araya getirmek, ortak, akademik, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla düzenlenmektedir. Bilindiği kadarıyla üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş ilk ve tek mesleki öğrenci buluşmasıdır

Yılda iki kez düzenlenen buluşmalarda Endüstri Mühendisliği ile ilgili çeşitli konularda seminerler düzenlemekte ve bu şekilde endüstri mühendisliği öğrencilerinin farklı konularda değişik bakış açıları kazanmaları amaçlanmaktadır.