ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ NASIL OLMALIDIR?

Yaratıcılık.

Endüstri mühendisleri, aynı hedefe ulaşırken maddi kaynakların, zamanın veya iş gücünün kullanımını azaltmak için birçok ortamda yeni üretim süreçleri tasarlamak için yaratıcılığı ve ustalığı kullanırlar.

Eleştirel düşünme becerileri.

Endüstri mühendisleri, atık ve verimsizlikle ilgili sorunları çözmek için yeni sistemler oluşturur. Bu problemleri çözmek, alternatif çözümlerin, sonuçların veya sorunlara yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için mantık ve muhakeme gerektirir.

Dinleme becerileri.

Bu mühendisler genellikle ekip halinde çalışırlar, ancak müşterilerden, satıcılardan ve üretim personelinden geri bildirim almaları gerekir. Fikirleri ve sorunları tam olarak kavramak için müşterileri ve müşterileri dinlemeliler.

Matematik becerileri.

Endüstri mühendisleri matematik, trigonometri ve matematikteki diğer ileri konulardaki çalışmalarını çalışmalarında analiz, tasarım ve sorun giderme için kullanırlar.

Problem çözme yetenekleri.

Üretim için hizmet tasarlama ve hizmet sunma süreçlerini tasarlarken, bu mühendisler, işçilerin güvenliğinden kalite güvencesine kadar aynı anda birçok konuyla ilgilenir.

Konuşma becerileri.

Endüstri mühendisleri, bazen yazılı talimatları hazırlayabilmeleri için üretim personeline veya teknisyenlerine talimatlarını açıklamak zorunda kalırlar. Kavramları açık ve hızlı bir şekilde açıklayabilmek, pahalı hataları ve zaman kaybını önlemede çok önemlidir.

Yazma Becerileri.

Endüstri mühendisleri, diğer mühendisler veya bilim adamları için veya gelecekteki referans için belgeler hazırlamalıdır. Dokümantasyon tutarlı olmalı ve başkalarının bilgiyi anlayabilmesi için düşüncelerini açıkça açıklamalıdır.