ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ NE YAPAR?

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ NE YAPAR?
Endüstri mühendisleri, üretim süreçlerinde israfı önlemenin yollarını bulur. Bir ürünü yapmak veya hizmet vermek için çalışanları, makineleri, malzemeleri, bilgileri ve enerjiyi birleştiren verimli sistemler geliştirirler.
Endüstri mühendisleri tipik olarak aşağıdakileri yapar:

• Uygulanan yöntemleri ve imalat ve hizmetlerde yer alan faaliyetleri anlamak için üretim programlarını, mühendislik özelliklerini, süreç akışlarını ve diğer bilgileri gözden geçirir.
• Maksimum verimlilikle parça veya ürünlerin nasıl üretileceğini veya hizmetlerin nasıl sunulacağını belirler
• Finansal planlama ve maliyet analizini daha verimli hale getirmek için yönetim kontrol sistemleri geliştirir
• Üretim sorunlarını çözmek veya maliyetleri en aza indirmek için kalite kontrol prosedürlerini yürürlüğe koyar
• Ürünlerin kalite standartlarına uygun olmasını sağlamak için faaliyetleri ve üretim planlamasını koordine etmek için kontrol sistemleri tasarlar
• Ürün özellikleri, satın almalar hakkında satıcılar, üretim yetenekleri hakkında yönetim personeli ve projelerin durumu hakkında personel hakkında danışmak
• Üretim veya işleme tesislerini bulmak için en karlı yerleri bulmak da dâhil olmak üzere, bir şirketten müşterilere mal teslimi yaparlar
• İş performansını değerlendirirler
• Endüstri mühendisleri yeteneklerini imalattan sağlık sistemlerine ve işletmeciliğe kadar birçok farklı duruma uygular ve sistemler tasarlarlar

Üretim mühendisleri adı verilen bazı endüstri mühendisleri, tamamen üretim süreçlerinin otomatikleştirilmiş yönlerine odaklanır. Bilgisayar ağları, robotlar ve materyallerin kullanımını optimize etmek için üretim sistemleri tasarlar.

Endüstri mühendisleri, işin en verimli şekilde nasıl yapılacağına odaklanır, zaman, ihtiyaç duyulan çalışan sayısı, mevcut teknoloji, çalışanların yapması gereken eylemler, hatasız son ürün elde edilmesi, çalışanların güvenliği, çevresel kaygılar gibi birçok faktörü dengelemeye odaklanır.

Endüstri mühendislerinin çok yönlülüğü, çeşitli işletmeler, devletler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yararlı olan faaliyetlerde bulunmalarına izin verir. Örneğin, endüstri mühendisleri işletmelerin envanter maliyetlerini en aza indirmesine, işletmelerin müşteri tabanlarını tatmin etmelerine yardımcı olmak için kalite güvencesi faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için tedarik zinciri yönetimine dahil olurlar ve ekonomideki endüstriler, ekonomi genelinde endüstriler maliyetleri kontrol etmek ve maksimize etmek istediklerinde, proje yönetimi alanında büyüyor verimlilikleri.

Endüstri mühendisleri ekipler üzerinde iyi çalışmalıdır, çünkü problemler hakkında bilgi toplamak ve çözümler uygulamak için başkalarından yardım almaları gerekir.

Endüstri mühendislerinin süreçleri gözlemlemek ve çeşitli iş ortamlarında değerlendirmeler yapmak için seyahat etmeleri gerekebilir.